Tulipaner

Leiar - miljøretta helsevern

Kommunane Etne, Sauda, Suldal og Vindafjord har inngått samarbeid om miljøretta helsevern. Kommunane har til 
saman 21 000 innbyggjarar og skal samarbeide om tilsynsoppgåver knytta til Folkehelseloven §9, oversikt over 
helsetilstanden i dei 4 kommunane etter FHL §5, samt samfunnsmedisinsk rådgiving.

 

Me søkjer etter ein leiar av miljøretta helsevern
Leiarstillinga er 40% av full stilling. Det er totalt 80% stilling innan miljøretta helsevern. 40% er lagt til leiar, 10% vert dekka av kommuneoverlegen i Etne og 30% av anna kompetent tilsynspersonell. Sauda kommune er vertskommune.

Annonsa finn du her

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut