Siste nytt

Undervisningslokale og dagsenter

Kommunen vurderer å leige lokale til undervisning sentralt ved Etnesjøen. Det kan også vere aktuelt å legge eit dagsenter til same lokala.
27. 08. 2013