Du er her: Heim Tenester A-Å

Leirskuleopphald

Oppdatert: 22.01.2019 11:46
Generelt
Omtale

Ein del av undervisningstida i grunnskulen kan leggjast til ein leirskule. I så fall vil dette vere ein del av den obligatoriske grunnskuleopplæringa. Skulen har inga plikt til å tilby opphald på leirskule, men det er vanleg at elevane drar på leirskule saman med læraren sin ein gong i løpet av grunnskulen. Undervisninga vil i stor grad skje utandørs, anten på fjellet eller ved sjøen der leirskulen ligg.

Det praktiske opplegget knytt til turen vil bli drøfta med dei føresette på førehand.

Målgruppe

Kriterium/vilkår

Alle elevar skal ha høve til å delta på ein skuletur. Det gjeld òg elevar med funksjonshemming. Du kan ikkje utestengast frå skuleturar på grunn av dårleg orden eller åtferd.

Regelverk

Sjå opplæringslova §§ 2-3, 2-15 og 10-9Lover
Opplæringslova

Rettleiing
Gratisprinsippet
Utestengelse fra skoletur som sanksjon
Praktiske opplysninger
Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Rådmann
Leder:Hilde Aartun Haraldseide
Telefon:53758020
Kontaktpersonar
Dagfinn Garnes Johnsen (Pedagogisk rådgjevar)
Telefon: 53758125
Mobil:
Telefaks:
Epost: dagfinn.garnes.johnsen@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2019-01-22 11:46