Lønn og personal

Lønn og personal  har 4 tilsette og held til på Tinghuset i Etne sentrum.

Tenestene er i hovudsak retta mot administrativ leiing i einingane og tilsette. Hovudoppgåver til Lønn og personal

 • lønnsutbetaling til alle eigne tilsette og tilsette i kyrkja

 • rapportering til andre offentlege etatar

 • rådgjeving innan lønn- og personalområdet, m.a.:

  • rekruttering

  • arbeidsmiljø

  • ferie

  • sjukefråver

  • lønnsfastsetjing

  • pensjon

  • personalforsikring

  • diverse personalreglement

  • m.v.

 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål til oss.

  Kontaktperson Telefon
Leiar Linn Kallestadbakken 53 75 80 43/470 79 918
Personalrådgjevar Angelica Veland Becker 53 75 80 45
Lønnskonsulent Kari Tveit-Birkenes 53 75 80 44
Lønnskonsulent Hildeborg Lemme 53 75 80 42

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut