Løyve til Sunnhordland Kraftlag

Sunnhordland Kraftlag har i dag fått løyve til overføring av vatn frå øvre del av Eikemoelva til Nedre Vetrhusvatnet for utnytting i kraftverka i Blådalsvassdraget. Tiltaket inngår i generalplanen til kraftlaget om betre utnytting av kraftanlegga i Blådalsvassdraget. Overføringa vil gi ein produksjonsauke i eksisterende kraftverk på ca 63 GWh/år.
Tips ein ven  Skriv ut