Molnes

Marine Harvest AS – søknad om permanent lokalitet ved Molnes

Marine Harvest AS søkjer om permanent lokalitet ved Molnes på Skånevikstranda. 

Området er i dag godkjent til akvakultur og det blir ingen endring av eksisterande arealbeslag.

Søknaden er lagt ut til offentleg gjennomsyn på Etne tinghus, Skånevik bibliotek og på Etne kommune sine nettsider.

For meir informasjon ring tlf. 53 75 80 00.

Evt. merknader kan sendast innan 09.11.17 til Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne. Epost: post@etne.kommune.no

Tips ein ven  Skriv ut