Lien, Anne Lise

Me gratulerer Anne Lise Lien

Vinnar av Kultur- og frivilligprisen 2017.

Grunngjevinga frå Komite Drift:

Kultur- og frivillighetsprisen 2017 går til Anne Lisen Lien, for hennar gode innsats på Etne Kulturhus, i Etnemarknaden og eit utal andre små og store arrangement tilknytta kulturhuset.

Lien er eit ja-menneske som har via mykje av eiga tid til dugnad gjennom fleire tiår. I tillegg har ho spelt ei viktig rolle for å rekruttera andre bygdefolk til dugnad. Hennar eigen innsats er ein viktig inspirasjon for andre.

Prisen skal delast ut av ordførar på Frivilligdagen 5. desember.

Tips ein ven  Skriv ut