Lien, Anne Lise

Me gratulerer Anne Lise Lien

Vinnar av Kultur- og frivilligprisen 2017.

Grunngjevinga frå Komite Drift:

Kultur- og frivillighetsprisen 2017 går til Anne Lisen Lien, for hennar gode innsats på Etne Kulturhus, i Etnemarknaden og eit utal andre små og store arrangement tilknytta kulturhuset.

Lien er eit ja-menneske som har via mykje av eiga tid til dugnad gjennom fleire tiår. I tillegg har ho spelt ei viktig rolle for å rekruttera andre bygdefolk til dugnad. Hennar eigen innsats er ein viktig inspirasjon for andre.

Prisen skal delast ut av ordførar på Frivilligdagen 5. desember.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut