Støttekontakt

Me treng støttekontaktar

Støttekontakt i Skånevik; noko for deg?

Mann Skånevik
Finst det ein vaksen (helst mann) i Skåneviksområdet som har overskot, tid og rom for ein mann i 40-åra som treng støttekontakt?  Har du 2-3 t/veka (eller om lag 10-12 timar/mnd) å ta av fritida di?

Mannen treng å komma inn i lokalmiljøet og har behov for ein person han kan gjera avtalar med. Det vil vera viktig at du snakkar norsk sidan han ikkje kan språket så godt. Mannen likar m.a. å vera fysisk aktiv, gå turar og fiske så det vil vera av betydning at du også likar desse aktivitetane.
 

Er du av det slaget som har ekstra tid og omsorg å gi til andre, kvifor ikkje bli støttekontakt??

Ta kontakt snarast med:

Eining Helse, Etne Kommune
Kjersti Lunde Kambe,
Konsulent for funksjonshemma,
tlf 53 75 81 32 mellom kl. 09.00 – 15.00 (tirsdagar, onsdagar og torsdagar)
kjersti.lunde.kambe@etne.kommune.no

Tips ein ven  Skriv ut