Barn7

Melda frå til barnevernet

Dersom du er bekymra for om eit barn får god nok omsorg, bør du melda ifrå til barnevernet.

Du treng ikkje vera sikker på at noko er gale før du melder ifrå. Når du har sagt ifrå, er det barnevernet sin jobb å vurdera korleis meldinga skal fylgjast opp. Dei aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpa heime. Omsorgsovertaking skjer berre i dei mest alvorlege tilfella.

Slik melder du frå:


Me tilrår at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstenesta. Dersom du ikkje har moglegheit til å bruka det digitale skjemaet eller hvis du vil vera anonym overfør barnevernet, kan du lasta ned eit meldingsskjema (Word) som du fyller ut og sender til barneverntenesta i kommunen. NB: Dette skjemaet må sendast i posten og ikkje via E-post.

 

Tips ein ven  Skriv ut