Meldeplikt for hogst i Etne - HØYRING

Etne kommune vurderer, med heimel i § 11 i skogbrukslova, å innføre meldeplikt for skogshogst som involverer gravemaskin og hogstmaskin.  Føresegn for meldeplikt  er lagt ut på høyring.  Uttalar sendast til kommunen. Høyringsfrist: 15.02.2015

Tips ein ven  Skriv ut