Corona2

Melding frå Haugalandskonferansen

Til deltakere på Haugalandskonferansen: På vegne av kommuneoverlegen og smittevernlegen i Haugesund kommune, videreformidler vi følgende:

 Vi har nå tatt en ny vurdering av situasjonen rundt smitte på Haugalandskonferransen og jeg anbefaler nå følgende, med bakgrunn i siste halve døgns utvikling:

Flertallet av henvendelser om symptomer på korona I Haugesund kommune har utgangspunkt i deltakelse på Haugalandskonferansen og det er kjent at det har vært smitte fra en eller flere personer i lokalene. Det kommer stadig til nye personer som utvikler symptomer. Det er slik at smitte vil kunne spres fra smittet person i en periode på om lag 24 timer før personen selv utvikler symptomer. Mer utbredt testing vil derfor ikke være nok til å kunne bryte det utbruddet som er i gang. Alle som har vært deltakere på konferansen eller arbeidet på hotellet den aktuelle dagen er å betrakte som eksponerte for smitte.

Haugesund kommune anmoder derfor nå alle som har vært deltakere på konferansen om å holde seg hjemme i hjemmekarantene. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-personer-som-er-i-hjemmekarantene

De som får symptomer bes om å henvende seg til sin fastlege på dagtid og avtale hvordan forholde seg under sykdommen og gjøre avtale om kriterier for friskmelding og eventuelt testing.

Nb! Dette er altså en ytterligere innskjerping i forhold til meldingen som gikk ut i går hvor bare personer som utviklet symptomer ble bedt om å gå i karantene.

 

Med hilsen

Jostein Helgeland  │ kommuneoverlege

Fellestjenester helse og omsorg

Tips ein ven  Skriv ut