Melding om igongsetting av reguleringsarbeid for Sjoaren i Skånevik

Prosjektil Areal AS melder: I henhold til plan- og bygningslovena § 12-8 vert det varsla om  oppstart av planarbeid for gnr.13, bnr.36, 37, 47, 94 m.fl, Skånevik.

Føremålet med reguleringsplanen er å endra arealbru­ken i gjeldende reguleringsplan fra byggeområde hotell til byggeområde bustad, samt endra regulerte adkomst­forhold. Planområdet utgjør ca 5,5 da

Planområdet er i kommuneplanen disponert til næ­ringsføremål. Det utløser ikkje krav om konsekvensutgreiing. Merknadar må sendast inn innan 22. 04.14


Varslingsbrev
Kartskisse
 

Tips ein ven  Skriv ut