Midlar til investering i beiteområder 2015

Midlar til investering i beiteområder er no lyst ut. Søknadsfrist er 15. mai 2015. Vi ber om at søknaden vert sendt til beitekommunen og at kommunen sender vidare til fylkesmannen innan 1. juni. Svar på søknadene kan ventast medio juni.

 

Fylkesmannen i Hordaland lyser med dette ut tilskot til tiltak i beiteområder for 2015. Hordaland har fått tildelt ei ramme på kr 550.000 til dette formålet i år. Forskrift om tilskot til tiltak i beiteområder trådde i kraft frå 04.02.2013. Denne forskrifta er ny, men for det meste vert tilskotet utlyst og prioritert på same måte som tidlegare.

Sjå heile artikkelen på nettstaden vår.

Tips ein ven  Skriv ut