Beite med kyr

Midlar til investering i beiteområder 2016

Midlar til investering i beiteområder er no lyst ut på nytt. Søknadsfrist er 15. oktober 2016. Vi ber om at søknaden vert sendt til beitekommunen og at kommunen sender vidare til fylkesmannen innan 1. november. Svar på søknadene kan ventast medio desember.

 

Fylkesmannen i Hordaland lyser med dette ut tilskot til tiltak i beiteområder for 2016. Hordaland har fått tildelt ei ramme på kr 550.000 til dette formålet i år. Desse midlar er ikkje brukt opp slik at det er rom for ein ny søknadsrunde i 2016. Forskrift om tilskot til tiltak i beiteområder trådde i kraft frå 04.02.2013. Denne forskrifta er ny, men for det meste vert tilskotet utlyst og prioritert på same måte som tidlegare.

Les meir på våre heimesider: Fylkesmannen.no/Hordaland

Søknadsskjemaet kan du lasta ned her: Søknadsskjema

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut