Du er her: Heim Tenester A-Å

Miljøarbeidstenesta

Oppdatert: 19.12.2017 10:39
Generelt
Omtale

Miljøarbeid vert ytt til menneske som bur i eigne bustader eller på Gjersrabbane Bufellesskap. Tenestene har då gjerne karakter av opplæring /rettleiing/støtte til daglege gjeremål og sosial trening.

 

Me er opptatt av at brukerane til ein kvar tid skal ha det best mogleg, ut i frå sine eigne føresetnader. Dei skal ha ein føreseieleg kvardag, med eit variert innhald. Kvardagane skal vere gode og me er difor med på ulike aktivitetar. På Gjersrabbane Bufellesskap har vi fem bustader, der ein for tida vert brukt til avlasting.

 

 

Målgruppe

Menneske med nedsett funksjonsevne

Samarbeidspartnarar

Habillitering Helse Fonna

Regelverk

Helse og omsorgsteneste lova

Pasient- og brukerrettighetsloven

Forvaltningsloven

 


Praktiske opplysninger
Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Helse
Leder:Hilde Høyland
Kontaktpersonar
Gurine Fosse (Avdelingsleiar)
Telefon: 53 75 81 50
Mobil:
Telefaks: 53 75 80 01
Epost:
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2017-12-19 10:39