Kraft

Miljateig Kraftverk i Åkrafjorden

Høyring

Søknaden ligg på NVE sine nettsider:

http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vannkraft/?soknad=7585&type=11

Utskrifter finst på Etne Tinghus og Åkrafjordtunet.

 

Høyringsfrist 1.9.15, merknader sendast NVE.

Tips ein ven  Skriv ut