Haustprakt på Kvamstolen Kvamstjodna

Møte om reiselivssatsinga i Etne kommune

Etne kommune og Etne og Vindafjord Næringsutvikling inviterer reiselivsverksemder o.a. i Etne til møte:
Torsdag 23. 10.14, kl. 14.00 på Etne Tinghus, formannskapssalen

Agenda:

1. Destinasjonsstruktur – kor går Etne?  

   Sak er på høyring hos Etne kommune, her er saksdokumenta:

2. Oppsummering sesong 2014 / Turistinformasjon

3. Planar 2015 / ymse

Ev. spørsmål kan rettast til Asbjørn Moe, EVN (tlf. 91628338) eller Erik Kvalheim, Etne kommune (tlf. 53758221)

Tips ein ven  Skriv ut