Du er her: Heim MOT

MOT

MOT ønskjer å skapa varmare og tryggare oppvekstmiljø ved å bevisstgjera ungdom til å velja slik at dei meistrar livet. Les meir

Informasjon om mot frå Hans M. Haugland - Les meir

MOT i Etne:
Etne kommune gjorde i kommunestyre 24.10.2006 vedtak om å bli ein MOT-kommune.

Etne kommune ynskjer målretta å utvikla det førebyggjande arbeidet i høve til born og unge, og leggja til rette for gode oppvekstvilkår. Eit samarbeid mellom Etne kommune og MOT gir eit langsiktig perspektiv og ein systematisk innsats både mot heim, skule, fritid og arbeidsliv. MOT er eit verkty slik at det kan verta enklare for barn, ungdom og vaksne til å meistra livet både sosial og personleg

MOT i Etne kommune
Rolle Navn
MOT leiar Siri Klokkerstuen
MOT koordinator Jon Nielsen
Mot informatørar     Irene Birkenes
  Therese Brekke Lundal
  Elisabeth Thomassen

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut