Faktura ill

Mottakar av kommunale avgifter

Me minner om at fakturaregisteret vårt framleis er under opprydding og blir synkronisert mot Matrikkelen. 

Det betyr at systemet koplar eigedomseigarane direkte mot dei kommunale avgiftene.
Dermed er det tinglyst eigar som vil motta faktura på kommunale avgifter.

Dersom eigar ønsker at fakturaen skal betalast av andre, må eigar fakturere vidare sjølv.

Sjå tidlegare informasjonsskriv PDF document ODT document

Tips ein ven  Skriv ut