Mowi

Mowi – trekking av endringssøknad i Tungesvik

Mowi trekker søknaden om endring av tidlegare innvilga løyve til akvakultur i Tungesvik, som var annonsert på vår nettside 12.01.21 (i Grannar 21.01.21). 

Opphavleg løyve står såleis ved lag, med fòrflåten på sørsida av anlegget.

Vi syner til melding frå Mowi og Vestland fylkeskommune. Mowi opplyser at: Anleggsberekningar me har fått gjort medfører for stor belastning på anlegget ved å gjere dei endringane, dvs me må derfor trekke denne søknaden om anleggsendring – vedlegg viser søknad me må trekke tilbake ( halde oss til opprinnelig løyve ).

Søknadsskjema Tungesvik 2020 signert (L)(299444).pdf

 

Stadfesting

From: Endre Korsøen <Endre.Korsoen@vlfk.no>
Sent: Monday, January 25, 2021 8:33:07 AM
To: Post Etne <Post.Etne@etne.kommune.no>; Statsforvaltaren i Vestland <sfvlpost@statsforvalteren.no>; 'Fiskeridirektoratet' <postmottak@fiskeridir.no>; 'Kystverket Vest' <post@kystverket.no>
Cc: Kårstad, Øystein <Oystein.Karstad@mowi.com>; 'Holta, Bjarte' <bjarte.holta@kystverket.no>; Ingerid Bjørkevoll (Ingerid.Bjorkevoll@fiskeridir.no) <Ingerid.Bjorkevoll@fiskeridir.no>; Erik Kvalheim <Erik.Kvalheim@etne.kommune.no>
Subject: Mowi ASA - Søknad om mindre endring av areal og flytting av forflåte i anlegg for oppdrett av stamfisk av laks på lokalitet 10147 Tungesvik i Etne kommune - Trekking av søknad

 

Hei,

Viser til vår oversending av søknad frå Mowi ASA av 22.12.2020 om mindre endring av areal og flytting av forflåte i anlegg for oppdrett av stamfisk av laks på lokalitet 10147 Tungesvik i Etne kommune.

 

Mowi ASA har i e-posten under av 22.01.2022 gjeve melding om at søknaden ikkje lenger er aktuell.


Endre Korsøen
Seniorrådgjevar Akvakultur

Seksjon for naturressursar, landbruk og reiseliv
Avdeling for innovasjon og næringsutvikling

vestland-fylkeskommune_rgb.jpg

Tlf: 917 64 632

www.vlfk.no

 

 

 

 

Fra: Kårstad, Øystein <Oystein.Karstad@mowi.com>
Sendt: fredag 22. januar 2021 13:41
Til: Endre Korsøen <Endre.Korsoen@vlfk.no>
Kopi: Adland, Svein <Svein.Adland@mowi.com>; Lund, Sophie <sophie.lund@mowi.com>
Emne: Søknad om mindre anleggsendring lokalitet 10147 Tungesvik, Etne kommune

 

Hei,

Viser hyggeleg til tlf.samtale i dag med omsyn på søknaden Mowi Stamfisk har inne som gjeld:  Søknad om mindre anleggsendring lokalitet 10147 Tungesvik, Etne kommune.

No viser det seg at anleggsberekningar me har fått gjort medfører for stor belastning på anlegget ved å gjere dei endringane, dvs me må derfor trekke denne søknaden

om anleggsendring – vedlegg viser søknad me må trekke tilbake ( halde oss til opprinnelig løyve ).

 

Med venleg helsing / Best regards

-----------------------------------------------

Øystein Kårstad
Mowi Norway AS
ADL
Avd. Mowi Breeding sjø, sør

-----------------------------------------------

Mob.tlf.: 95 96 18 60
e-post:
oystein.karstad@mowi.com

Mowi.jpg

 

Tips ein ven  Skriv ut