Innbyggjarar

Nå er me 4040 innbyggjarar

Ved nyttårsskiftet var det 10 nye innbyggjarar i 4. kvartal, ein total folketilvekst på 77 personar i 2012.

Ein folkevekst på nær 2 % i Etne kommune er betre enn på mange år. Dei siste fem åra har det vore ein jamn vekst.

Les meir på Statistisk Sentralbyrå sine nettsider.

Tips ein ven  Skriv ut