Innbyggjarar

Nå er me 4040 innbyggjarar

Ved nyttårsskiftet var det 10 nye innbyggjarar i 4. kvartal, ein total folketilvekst på 77 personar i 2012.

Ein folkevekst på nær 2 % i Etne kommune er betre enn på mange år. Dei siste fem åra har det vore ein jamn vekst.

Les meir på Statistisk Sentralbyrå sine nettsider.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut