3Avfallsbehodere140lt

Nå får abonnentane i Etne renovasjonsavgifta direkte frå HIM

I desse dagar kjem renovasjonsfaktura frå HIM. Har du spørsmål, ta kontakt direkte med dei.

Eit av hovudmåla med opprettinga av HIM var like tenester og gebyr i alle HIM-kommunar. Etne kommune overførte derfor jobben med utfakturering av renovasjonsavgifta til HIM f.o.m. sommaren 2012.

Som ein følgje av endringa vil det bli betre samsvar mellom den renovasjonstenesta som vert utført og kva du betaler. Samtidig blir det enklare for deg ved at du nå får ein stad du kan venda deg for alt som gjeld renovasjon. HIM kundesenter svarer nå på alle renovasjonsspørsmål som f. eks. faktura, manglande tømming, øydelagde behaldarar, spørsmål om tømmedag m.m.

HIM VIL FRÅ SEPTEMBER 2012 HANDTERE ALLE HENVENDELSER SOM GJELDER RENOVASJON.
Gjeld bl.a kundebehandling, faktura, søknad om fritak, kjeldesortering, tømedag  m.m.
 
 
 
 
NYTT! Bestill SMS varsling for tømedag!
 
Kundesenter HIM:
Tlf:  52765055
HIM sine nettsider med kundeportal www.him.as
 
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut