Byggsøk

Nå kan du sende byggesøknaden elektronisk

Byggesøknader kan sendast inn elektronisk på den statlege heimesida til Direktoratet for byggkvalitet.

Byggesøknadar kan sendast inn elektronisk på den statlege heimesida til Direktoratet for byggkvalitet. (DIBK)

Byggsøk

Vi tilrår at du brukar ByggSøk til å sende inn byggesøknader og byggemeldingar. Dette tryggjer at søknadane blir meir komplett, noko som igjen fører til at handsaming kan skje raskare. Å bruke ByggSøk er gratis.

Treng du meir informasjon om utfylling av søknad kan du nytte rettleiingar frå Byggsøk.

Rettleiing

Rettleiing til utfylling og signering av byggsøk

Tips ein ven  Skriv ut