Du er her: Heim Næring
Drenering_tilskot

Tilskot til drenering i 2012

For første gong på mange år er det no mogleg å få tilskot til fornying av grøfter.
Samarbeidsrådet for Sunnhordland_400x150

Regionalt næringsfond - ny søknadsfrist

Samarbeidsrådet for Sunnhordland forvaltar midlar til utvikling gjennom Regionalt næringsfond. Neste søknadsfrist er sett til 9 mai.

Innovasjon og endring gjennom prosjekt

Det vert oppstart av kompetanseprogrammet ”Innovasjon og endring gjennom prosjekt” 27. oktober 2010. Programmet set fokus på endringsprosessar som må gjennomførast i bedriftene for å auka konkurransekrafta i nye og eksisterande marknader el...
Samarbeidsrådet for Sunnhordland

Regionalt næringfond 2010 - tildeling bedrifter / nyetableringar

Samarbeidsrådet for Sunnhordland forvaltar midlar til utvikling gjennom Regionalt Næringsfond. Fondet er finansiert av Hordaland fylkeskommune og skal medverka til å realisera fylkeskommunale mål for utvikling, særleg innan kompetansehevi...