Næringsfondet (kraftfond)

Retningsliner for Etne kommune sitt Næringsfond (kraftfond): klikk her

Søknadar om støtte frå næringsfondet vil bli handsama av formannskapet 2 gongar i året, i møte den 7. juni og i møte den 15. november. Søknadsfrist er 1. mai og 1. oktober. Søknadar kan sendast til kommunen fortløpande gjennom heile året.

Desse retningslinene er eit supplement til dei generelle retningsliner for nærinsfond gitt av Kommunaldeparementet i rundskriv H-17/98. Klikk her

Tips ein ven  Skriv ut