Energi- og klimaplan for Etne kommune 2023 – 2027

Energi- og klimaplan 2023 – 2027 for Etne kommune vart endeleg godkjend i kommunestyret 12.12.2022 i sak 075/22. 

Planen inkluderer mellom anna mål om å kutte direkte klimagassutslepp med 55% innan 2030, gjere omfattande tiltak for å gjere den kommunale bygningsmassen meir energieffektiv og førebu kommune og innbyggjarar på klimaendringane som er venta hos oss.

Plandokument og handlingsprogram ligg vedlagt. 

Energi- og klimaplan - (12.12.2022) (PDF, 2 MB)

Handlingsprogram (12.12.2022) (PDF, 147 kB)

Framsida til energi- og klimaplanen - Klikk for stort bilde