bufdir_smal

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom

Utlysing for 2017 


I regjeringa sitt forslag til Statsbudsjett 2017 er det sett av 178,4 millionar til "Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom". Bufdir lyser nå ut midlane med forbehold om løyve frå Stortinget. Vi gjer merksam på at det er fleire viktige endringar i regelverket.

Sjå heile utlysinga her.

Tips ein ven  Skriv ut