Norsk kulturarv

Norsk kulturarv lanserer ny "Ta et tak"- aksjon

Med stiftelsen UNI på laget, er Norsk Kulturarv svært glade for å kunne sette i gang en ny aksjon ”Ta et tak” for 2014-15, sier Norsk Kulturarvs prosjektleder Ingrid Jogerud.

Tekstboks:  
Norsk Kulturarv er en ideell stiftelse som har som formål å bidra til vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk. 

Norsk Kulturarv har hele landet som arbeidsområde, og gjennomfører praktiske tiltak i samarbeid med næringsliv og offentlige samarbeidsparter. 
I tillegg til personlige medlemmer, har Norsk Kulturarv et landsdekkende nettverk av 102 samarbeidende kommuner og ca 500 næringsmedlemmer. Norsk Kulturarv eier og forvalter kvalitetsmerket Olavsrosa. 130 steder har mottatt kvalitetsmerket Olavsrosa.

Norsk Kulturarv er medlem i Europa Nostra sin Excellence Club, og har mottatt to internasjonalt akseptert priser for enestående kvalitet på sitt arbeid. I 2012 mottok Stiftelsen Norsk Kulturarv både EU-kommisjonen for opplæring og utdanning sin «Grand Prix Award», som første organisasjon i Norge og Europa Nostra sin pris for opplæring, utdanning og bevisstgjøring i kategori 4. Begge for gjennomføringen av aksjonen «rydd et kulturminne».

Gjennom aksjonen ”Ta et tak”, har vi bidratt til å redde 2840 bygninger, og vi har nylig startet aksjonen Norsk smaksskule, som skal ivareta norske mattradisjoner.

Norsk Kulturarv startet høsten 2013 opp aksjonen Norsk Smaksskule, som skal bidra til å sette fokus på særnorsk matkultur, norske råvarer og regionale særpreg. Hovedmålet vårt er å stimulere smakssansene til barna, samt åpne opp for flere smaker. Hensynet til folkehelse og bevisstgjøring rundt næringsinnhold i mat er også en viktig del av prosjektet. 

Les mer
www.kulturarv.no 
www.olavsrosa.no

Ta et tak 2014-15 er den 10. aksjonen i rekken siden oppstarten i 1998. Stiftelsen UNI har bevilget til sammen kr 1 200 000 kr til denne aksjonen. Pengene vil gå uavkortet til restaurering og vedlikehold av kulturhistoriske bygninger. I tillegg har UNI bevilget kr 300 000 til å lage en rapport som beskriver de mer enn 3000 prosjektene som aksjonen har gitt støtte til.

I anledning 10. års jubileet har vi valgt å gjøre en ny vri på aksjonen ved å tilby to typer tilskudd;

  1. 750 000 kr går til tradisjonelle  «skadeforebyggende tiltak».
  2. 450 000 kr er satt av for å tilby tilskudd til brannforebyggende tiltak i form av «kontroll av elektrisk anlegg».

Satsingen på brannforebyggende tiltak kommer blant annet som en reaksjon på brannen i Lærdal i januar 2014, hvor uerstattelige  bygninger av kulturhistorisk verdi gikk tapt. Det er et nasjonalt mål at ingen uerstattelige  nasjonale kulturverdier skal gå tapt som følge av brann. Statistikk fra DSB viser at om lag 20 % av bygningsbranner i Norge skyldes ulike feil i tilknytning til det elektriske anlegget. Tilsyn av elektriske anlegg kan derfor være et tiltak som vil redusere antall branntilløp i tett trehusbebyggelse sier direktør i Norsk kulturarv Erik Lillebråten.

Ta et tak» 2014-15 retter seg mot VÅNINGSHUS OG DRIFTSBYGNINGER. Dette kan være verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller jakt. Bygningen må anses å ha kulturhistorisk verdi, og det er en fordel med uttalelse fra antikvarisk myndighet eller registrering i SEFRAK. Norsk Kulturarv ønsker størst mulig geografisk spredning på tiltakene som får støtte.

Både privatpersoner, lag, foreninger, byggfagklasser og organisasjoner kan søke på tilskudd fra aksjonen. Søkerne som har stått på venteliste i tidligere aksjoner, må søke på nytt.

Søknadsfrist er 1. februar 2015

Søknadsskjema og kriterier finnes på www.kulturarv.no

 

Kontakt:

Trenger du hjelp til å søke eller har andre spørsmål om aksjonen; ta kontakt med organisasjonssjef Ingrid Jogerud på tlf: 472 45 058 eller e-post: post@kulturarv.no

 

Norsk Kulturarv takker Stiftelsen UNI for god støtte i vårt arbeid for praktisk bygningsvern!

Presentasjon skadeforebyggende tiltak.pdf

Presentasjon av El- kontroll.pdf

 

 

 

Tips ein ven  Skriv ut