Kraftverk Litledalen

Ny 66 kV jordkabel Litledalen–Hardeland.

Høyring konsesjonssøknad, frist 18.08.2017

Tips ein ven  Skriv ut