brosjyre

Ny fiskebrosjyre til våren

Friluftsrådet Vest ønskjer innspel frå fiske- og grunneigarlag til revisjon av denne brosjyren. Det kan gjelda tekst, telefonnummer på kontaktpersonar, prisar på fiskekort etc.

 

Dette skriv Friluftsrådet Vest i eit brev til kommunane:

Fiskebrosjyren FRITIDSFISKE (i Nord-Rogaland og Sunnhordland)  må revideres.
Brosjyren har vært en av våre mest etterspurte brosjyrer siden 90 tallet og må revideres og oppdateres med jevne mellomrom. Brosjyren er svært etterspurt både blant lokalbefolkningen og tilreisende. Vi regner med å trykke opp et opplag på ca 15000 brosjyrer som vil ha en levetid på ca 3-4 år. Utgivelse ca 1 april.

ENDRINGER – INNSPILL FRA KOMMUNENE
I forbindelse med revisjonen vil det bli en del endringer. Vi vet at grunneierforhold og fiskekortutsalg endrer seg over tid. Ber derfor om at dere lokalt sjekker opp om det er skjedd noen endringer i forhold til den forrige teksten som gjelder for deres kommune. Noen momenter vi ber dere sjekke opp er:
- Nye grunneierlag - som kan ha betydning for fisketilgangen og evt fiskekortsalg?
- Hvilke vassdrag i kommunen er lakseførende og dermed krever statlig fiskeravgift?
- Hvilken type fisk kan fanges hvor?
- Stengte vassdrag og grunnen til dette?  Tidsbegrensninger ?
- Evt nye vassdrag/ vann som er blitt tilgjengelige/ evt som ikke er tilgjengelige lenger
- Innfiserte vassdrag – Vi vil ha opplysninger om vann som har vasspest eller lign.
- Andre innspill… f.eks tips om potensielle annonsører med tilgrensende produkter.

Legger ved den forrige utgave. Håper å få tilbakemelding fra dere i løpet av desember måned slik at vi kan komme i gang med skrivearbeidet.

Medlemskommunene vil ikke bli belastet med utgifter i forbindelse med revisjonen da den er finansiert av eksterne midler og annonser.

TURISTUTGAVE  PÅ  TYSK ?
Vi vil også denne gangen tilby reiselivsnæringen å trykke en tyskspråklig versjon. Dersom dette er ønskelig må kostnadene for dette bæres av reiselivsnæringen /kommune/ reiselivsorganisasjonene og ikke av friluftsrådet. Dette har de ikke tatt seg råd til de siste ti åra, men hvis dere ønsker å få til dette må dere trykke på næringen i deres kommune og på destinasjonsselskapene.

Brosjyren kan du lesa her: 

 

Håper å få tilbakemelding i løpet av desember.  

Vennlig hilsen

Friluftsrådet VEST
Knut-Arild Sørensen
 

Tips ein ven  Skriv ut