Viskjer, Synnøve Lovra

Ny helsesøsterressurs

Frå 1. august 2017 har helsestasjonen og skulehelsetenesta blitt styrka med 80% stilling. 

Helsestasjonen og skulehelsetenesta har blitt styrka med 80% stilling. Det er me veldig glad for!

I vår og sommar har det kome nye retningslinjer for helsestasjon og skulehelsetenesta.  Der skal me mellom anna jobbe meir for å styrke samspel foreldre/barn, komme tidlegare inn ifht. barn, unge og familiar som treng hjelp og rettleiing. Og styrke samarbeid med skule og barnehagar og andre som jobbar med barn og unge.

 

Nytilsett helsesøster frå 01.08.17 er Synnøve Lovra Viskjer:

Viskjer, Synnøve Lovra.jpg

 

Velkommen til oss!

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut