Ny kommuneoverlege - endring i pasientliste

Fastlege Elisabeth Gunleiksrud reduserer pasientlista fra 900 til 700 pasientar fra 1.august. Gunleiksrud startar då i stillinga som kommuneoverlege. Det er HELFO som føretar ein tilfeldig utvelging av pasientar fra Gunleiksrud si lista til ny fastlegeliste. Dei pasientar som får endring vil få brev fra Helfo om endringa.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut