Oslo. Kuer som gresser

Ny landbrukspolitikk og nye styringssignal?

Ope møte med Fylkesmannen si landbruksavdeling og Innovasjon Norge/Hordaland, onsdag 19. februar kl. 13.00 på kommunestyresalen..

Landbrukspolitisk møte i Etne.

  1. Ordførar Sigve Sørheim.  Landbruket i Etne kommune. Særtrekk ved næringa, utfordringar og ambisjonar.
  2. Landbruksdirektør Ole Bakkebø. Ny regjering – ny landbrukspolitikk. Kva er målsetjingane og kva består endringane i – før jordbruksoppgjeret .
  3. Avdelingsleiar Ole Andreas Smette , Innovasjon Norge/Hordaland.  Nye styringssignal ? Kor gjekk midlane i 2013, til kva føremål og korleis vil Innovasjon prioritere og jobbe framover.
  4. Diskusjon, spørsmål.
Tips ein ven  Skriv ut