1080262_stethoscope_2

Ny legevikar ved Etne legekontor

Pasientar som har Dr. Bengt Kallevik som fastlege vil frå 7.8.18 få ny vikarlege då me ikkje har klart å rekruttere ny fastlege til pasientlista.  Muhammad Shahbaz vil vera vår nye legevikar i første omgang ut 2018.  Han vil jobbe på Etne legekontor. Shahbaz er fødd i 1966, er busatt i Oslo med familien sin og har mellom anna tatt sin medisinutdanning ved universitetet i Oslo. Me ønsker Dr. Shahbaz velkommen til Etne kommune.

Tips ein ven  Skriv ut