Du er her: Heim Bustad og eigedom Bygging

Nye byggereglar frå 1. juli 2015

garasje_620x290

Frå 1. juli 2015 kan fleire byggetiltak setjast i gong utan søknad.

I distriktskommunane, inkludert Etne kommune, må ofte fleirtallet av grunneigarane søkje om dispensasjon frå planføresegner, byggeforbodet langs sjø og vassdrag og offentleg veg med meir.

Det er av den grunn viktig å klara tilhøva av med kommunen før bygginga startar.

Informasjon om endringane i byggereglane frå 1 juli 2015.

Her finn du den digitale vegvisaren som kan hjelpa deg å finne ut om du slepp å søkje om å få bygge, eller om du må sende ein byggesøknad til kommunen.

Her finn du link til kor stort du kan byggja.