Siste nytt

Tongane

Forskrift for innføring av hamneavgift

Forskrifta ligg ute til høyring etter gjeldande regel i Forvaltningsloven Kap. 7, § 37.
5. 03. 2015
Oversvømmelse

VIKTIG å veta om overfløyming i kjellarar!

Råd for å førebygge og redusere skadeomfanget.
11. 09. 2014
befolkningsvarsling

Telefonvarsling

Etne kommune har teke i bruk telefonvarsling til innbyggarane. Varslingssystemet gir deg beskjed om blant anna uventa vannstans.
8. 09. 2014
Vaktordning

Nytt ved Drift og vedlikehald: Oppstart vaktordning

Torsdag 10. juli, i veke 28 vil avdelinga vera tilgjengeleg på vakttelefon på fagområda vatn og avlaup, bygg og veg. VAKT TELEFON 948 77 289
21. 05. 2014