Siste nytt

Høyring om stadnamn

Lokal høyring om stadnamn; Auastad, Flåte og Skomdal m.m. i Etne kommune 
21. 01. 2016
Skilt sau - beite

Adresseprosjektet i Etne kommune

Lokal høyring om stadnamn; Matskor og Tjella i Etne kommune.
12. 01. 2016
gateskilt_soplimroa_0

Adresseprosjektet i Etne kommune

Klage på vegnamn frå Statens kartverk.
26. 11. 2015

Vedtak av trasèval i Etne kommune for kommunedelplan E134 Bakka i Etne kommune - Solheim i Vindafjord kommune

Kommunestyret har i sak 61/15,  den 29.9.2015 gjort endeleg vedtak for kommunedelplan for nytt traseval for E134  frå Bakka til Vindafjord kommunegrense, planid 201503. Kommunestyret vedtok fylgjande:
3. 11. 2015