Siste nytt

Ungdata

Ungdata

Ungdommen i Etne er meir nøgde med foreldra sine enn ungdommen på landsbasis!
27. 09. 2019
Kjipe foreldre

Våg å vere kjip!

Kommunen vår er ein AV-OG-TIL-kommune, dermed er vi ekstra opptekne av alkoholførebygging og haldningsskapande arbeid. 
15. 05. 2017
Radikal_bilde

Brosjyre til førebygging

I samarbeid med politiet har kommunane Etne og Vindafjord utarbeidd ein felles handlingsplan om korleis ein kan oppdage, førebygge, møte og følgje opp radikalisering og valdeleg ekstremisme.
20. 01. 2017