Nyhetsbrev - Interkommunalt helsesamarbeid

Samarbeidet mellom Etne, Sauda, Suldal og Vindafjord starta opp i mars. I prosjektet skal ein prøva å finna nye og gode interkommunale løysingar for eit betre og nærare helsetilbod.

 

Styringsgruppa (ordførarar og rådmennene i tillegg til representantar både for brukarane og dei tilsette) skal ha den overordna styringa på prosjektet og ta dei prinsipielle avgjerdene.

Nyhetsbrev juli 2012

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut