Nyhetsbrev - Interkommunalt helsesamarbeid

Samarbeidet mellom Etne, Sauda, Suldal og Vindafjord starta opp i mars. I prosjektet skal ein prøva å finna nye og gode interkommunale løysingar for eit betre og nærare helsetilbod.

 

Styringsgruppa (ordførarar og rådmennene i tillegg til representantar både for brukarane og dei tilsette) skal ha den overordna styringa på prosjektet og ta dei prinsipielle avgjerdene.

Nyhetsbrev juli 2012

Tips ein ven  Skriv ut