Psykisk helse_gut

Nyoppretta psykisk helseteam for ungdom 13-18 år

Tilbod til ungdomar som har psykiske helseutfordringar

Psykisk helseteam vil gje eit tilbod til ungdomar som har psykiske helseutfordringar, med behov for tverrfagleg vurdering og oppfølging. Teamet består av Margaret Bull-Tornøe som er helsesjukepleiar med spesialkompetanse innan psykisk helse for barn/unge og Tone Ekrene som er psykiatrisk sjukepleiar/kognitiv terapeut.

Du sjølv eller pårørande/andre kan ta kontakt for oppfølging. Teamet tek dagleg imot henvendingar og samlast kvar måndag der ein fordelar kven som skal følgje deg opp ut i frå dine behov. Du blir kontakta av den som vil følgje deg vidare.

Psykisk helseteam kontaktinfo, ring eller send sms til:

Tlf: 917 67 973/ 905 87 150

Tips ein ven  Skriv ut