20150708_logo_friskliv_vess

Nytt friskliv, læring og meistringskurs haust 2015

Kols, diabetes, overvekt eller hjarte- og karsjukdom?

 

Står du i fare for eller har utvikla ein av desse diagnosane startar det opp gruppebasert undervisning i haust med fokus på livskvalitet og meistring.

I tilbodet inngår individuell samtale samt gruppebasert undervisning i kosthald og fysisk aktivitet. Det vil også vere (valfri) undervisning retta inn mot det å leve med kols, diabetes, overvekt eller hjerte- og karsjukdom. Pårørande oppmuntrast også til deltaking.  

Tilbodet går over 10 veker, 2 gonger i veka opp til 2 timar. Det vil gjennomførast lokalt i din kommune, og kostar 300,- inkludert alt materiell. Oppstart medio september 2015.

Sjå plakaten her.

 

For meir informasjon og påmelding ta kontakt med frisklivsrettleiar:

Etne/Vindafjord: Anne Marte Paulsen, tlf. 958 04 954

Sauda: Arnhild Frøystad, tlf. 915 58 183

Suldal: Helene Fjellheim Midthun, tlf. 938 58 156

 

Tips ein ven  Skriv ut