Nytt liv i gamle bygg

Kva for potensiale ligg i dei gamle bygga og kva slags forttrinn får vi ved å ta dei i bruk?
Styringsgruppa for prosjektet ”Ny bruk av gamle landbruksbygg” har sett bygningsarv og kulturlandskap i fokus og inviterer til inspirasjonsmøte for å ta vare på eldre landbruksbygg.
Tid: Tysdag 17. januar 2012. Kl. 17:30 – 21:00
Stad: Trikotasjemuseet i Salhus

Program finn du her

Tips ein ven  Skriv ut