Vaktordning

Nytt ved Drift og vedlikehald: Oppstart vaktordning

Torsdag 10. juli, i veke 28 vil avdelinga vera tilgjengeleg på vakttelefon på fagområda vatn og avlaup, bygg og veg.

VAKT TELEFON 948 77 289

Det skal kun rykkast ut til tiltak som er viktige, og akutte hendingar som ikkje kan vente til neste arbeidsdag.
Vakthavande vil vurdera om det skal setjast igong tiltak.  

Tips ein ven  Skriv ut