Offentleg ettersyn av reguleringsplan for E134 Lauareid-Håland-Bakka

Komite natur har i sak 66/11 i møte 9.6.2011 vedtatt at framlegg til reguleringsplan for ny trase for E134 Lauareid-Håland-Bakka skal leggast ut til høyring og offentleg ettersyn etter § 12-10 i plan- og bygningslova.

 

Planframlegget består av juridisk bindande plankart og føresegner, og i tillegg planomtale og konsekvensutgreiing
 
Lenker til planframlegget:
 
Plankart:
R01
R02
R03
R04
R05
R06
 
 
 
Konsekvensutgreiing:
ROS
 
Framlegg til ny trase for E134 Lauareid-Håland-Bakka er også lagt ut til offentleg ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf 53758000, eller til Statens vegvesen ved Franka Regina Häussler på tlf. 51911481/90518298 (E-post: franka.heussler@vegvesen.no).
 
Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: firmapost@etne.kommune.no.
 
Merknader til planframlegget må sendast inn innan måndag 22.august.
Tips ein ven  Skriv ut