Offentleg ettersyn - Vinterforskrift

Etne formannskap har i møte 16.11.2010 sak 92/10 med heimel i § 18 i matrikkellova tilrådd å innføre forskrift om unntak frå tidsfristar som krev oppmålingsforretning i Etne kommune –”Vinterforskrift”.

Forskrifta er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 29.11.10 – 13.12.10. Eventuelle merknadar vert å sende Etne kommune, postboks 54, 5591 Etne innan 13.12.10.

Forskrifta finn du her.

Tips ein ven  Skriv ut