Opning av gang og sykkelsti 3

Offisiell opning av gang- og sykkelsti i Skånevik

Mange møtte fram til opninga av gang og sykkelstien

Opning av gang og sykkelsti 1Opning av gang og sykkelsti 2

 

 

 

 

 

 

 

Måndag 19. desember vart den nye gangvegen mellom kaien i Skånevik og idrettsplassen offisielt opna av fylkesvaraordførar Mona H. Hellesnes.

Den rundt ein kilometer lange strekninga har fått utvida vegbana og eit tre meter breitt fortau. Langs vegen er det tilkomst både for Skånevik barnehage og Skånevik skule. I tillegg finn ein her avkøyringa til industriområdet.

Les meir Hordaland Fylkeskommune

Tips ein ven  Skriv ut