Etnesjøen

Ope informasjonsmøte

I anledning offentleg ettersyn av kommunedelplan for Etnesjøen arrangerast det eit ope informasjonsmøte tysdag 31. mai klokken 19:00.

Stad: Tinghuset, Kommunestyresalen.

Kommunedelplan for Etnesjøen ligg ute til offentleg ettersyn fram mot 1.juli. Link til planframlegg.

Tips ein ven  Skriv ut