OPE MØTE - onsdag 18.09. kl 1900 på Halvfjordingen

Diaglog omkring framtida for bygdene Fjæra og Rullestad

Emne til diskusjon:

* skule og barnehage
* næringsverksemd
* folkerøysting

Representantar frå administrasjonen og politisk nivå vil delta.
Høyringsdokument med utvida høyringsfrist vert lagt ut på Halvfjordingen og på Åkrafjordtunet

Tips ein ven  Skriv ut