Gruppe 4

Ope verkstad i Skånevik

Tirsdag 30.6.2011 vart det arrangert eit ope verkstad i samband med tettstadanalyse for Skånevik.
Gruppe 1

Rundt 60 deltakarar deltok på verkstaden på hotellet i Skånevik (kommuneadministrasjon, politikarar, næringsliv og andre interessenter).
Gruppe 4

Tema for gruppearbeid/drøfting i plenum var følgjande: 1. Identiteten til tettstaden Skånevik. 2. Aktivitetar/tilbod i Skånevik i dag, og aktivitetar/tilbod ein ønskjer seg i framtida. 3. Interesser/interessekonfliktar. 4. Sjøfront - kontakt med fjorden. 5. Tilgjenge. 6. Framtidsvisjonar.
Roger Nilsen

Gruppe 6

Om du har innspel du tykkjer er viktige, men ikkje hadde høve til å delta, ta kontakt med planleggjar Grete Kathrine Jacobsen (Tlf: 53758237, mail: grete.kathrine.jacobsen@etne.kommune.no).
Tips ein ven  Skriv ut